Garantia produselor

1.INTRODUCERE

1.1.Prezentele conditii generale de garantie suntîn concordanta cu prevederile legii civile privind garantia produselor de origine, produselor de schimb de origine, produselor omologate sau certificate, materialelor de exploatare si de intretinere destinate echipamentelor frigorifice, care sunt introduse pe piata de OBIDECO SRL si comercializate sau distribuite catre onsumatori, denumite in continuare produse/materiale.

1.2.In sensul prezentelor conditii generale de garantie, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1.2.1. client este persoana juridica cu care OBIDECO SRL are relatii comerciale;

1.3.Garantia acordata de catre OBIDECO SRL pentru marfurile vândute, componente fara o functionare independenta, este conditionata de montajul si punerea în functiune efectuate de catre o persoana certificata cat.I si acreditata AGFR, care are capabilitatea tehnica adecvata de a desfasura activitati de reparatii, de întretinere si/sau de reglare functionala a echipamentelor frigorifice si care face parte dintr-o firma de specialitate certificata conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei.

1.4. Orice reclamatie este luata în consideratie numai in cazul in careconsumatorul nu are datorii fata de vânzator si prezinta actele de provenienta, respectiv documentele de cumparare aproduselor/materialelor supuse prezentei garantii, care vor contine cel putin urmatoarele elemente de identificare: (i) denumirea produsului/materialului, (ii) codul de identificare al OBIDECO SRL

1.5. Consumatorul este obligat sa solicite toate caracteristicile produselor achizitionate si pe cele pe care, de regula, vânzatorul le considera cunoscute, necunoasterea acestora nu constituie motiv de reclamatie ulterioara.

2. TERMENE DE GARANTIE

2.1. Produsele de origine, produsele de schimb de origine si produsele de schimb de calitate echivalenta comercializate beneficiaza de un termen de garantie de 12 luni, calculat de la data livrarii,cu exceptia produselor a caror durata medie de utilizare este mai mica de 1 an.

MATERIALE FARA TERMEN DE GARANTIE

Sunt încadrate ca materiale consumabile sau cu riscuri de deteriorare previzibile, la care nu se acorda termen de garantie urmatoarele (livrate cu Declaratie de conformitate):

1. Agenti frigorifici 2. Agenti curatire 3. Aliaj de lipit 4. Aparate de masura: manometre, termometre 5. Banda izolatoare 6. Becuri de semnalizare 7. Diuze ventil expansiune 8. Decapantlipire 9. Filtru deshidrator 10. Filtru mecanic 11. Filtru ulei 12. Fitinguri brazare13. Furtune autoclima 14. Garnituri 15. Izolatie teava 16. Perdele PVC 17. Piulite 18. Racorduri filetate 19. Rezistente electrice* 20. Robineti butelii 21. Teava cupru 22. Ulei frigorific 23.Solutii detectie

Observatie: * Exceptie fac rezistentele de degivrare montate pe evaporatoare pentru care se prezinta diagrama de functionare.

MATERIALE CU GARANTIE LIMITATA

Sunt încadrate ca piese cu garantie limitata, la care se acorda termen de garantie de 60 zile de la livrare, urmatoarele (livrate cu Declaratie de conformitate):

1. Balamale 2. Bobine 3. Carcasa ventilator 4. Ceas degivrare 5. Elice ventilator 6. Furtune 7. Închizatoare usa8. Motoare ventilator 9. Presostate 10. Piese de schimb compresoare 11.Relee protectie 12. Robineti 13. Schimbatoare de caldura 14. Scule, truse scule 15. Sonde termostatice 16. Supape ventil 17. Termostate 18. Termostate digitale 19. Transformatoare 20.Valva recuperare 21. Ventile expansiune 22. Ventile magnetice 23. Ventilator 24. Vizor indicator 25. Pompe

Observatii: * Aceste piese se înlocuiesc în termenul de garantie mentionat pe baza facturii de achizitionare si a facturii. Nu se înlocuiesc piesele deformate sau la care a fost facuta interventie neautorizata.

** Pentru scule se face remedierea sau înlocuirea doar în cazul unor defecte de material sau de fabricatie. Pentru acestea se efectueaza o expertiza în atelierul OBIDECO SRL sau la o unitate specializata neutra.

2.2 Produsele reconditionate au un termen de garantie de 6 luni, calculat de la data cumpararii.

2.3. Garantia se refera la schimbarea sau repararea gratuita doar a produselor cu defecte de fabricatie(lipsa de conformitate) sau cu vicii ascunse.

2.4. Nu se schimba produsele comandate gresit de consumator prin identificarea eronata a codului de produs univoc, decât în cazul în care nu se aduce un prejudiciu vânzatorului.

3.MODALITĂŢILE DE ASIGURARE A GARANŢIEI

3.1. Cererea de acordare a garantiei va fi adresata OBIDECO SRL si va fi depusa la vanzatorul de la care a cumparat produsul sau materialul mentionat in documentele de cumparare, insotita de urmatoarele inscrisuri:

a. Copie dupa factura/bonul fiscal de cumparare a produsului/materialului emis de vanzator;

b. Copie dupa devizul de montaj/instalare/punere in functiune a produsului/materialului si bonul fiscal/factura, emise de unitatea de service autorizata conform art.1.3.;

c. Nota de constatare a defectiunii reclamate cuprinzand completarea fisei de masuratori atasata Certificatului de garantie, intocmita de unitatea de service autorizata conform art.1.3..

3.2. Daca solicitarea de garantie este intemeiata, SC Tin Tim Impex Srl va suporta costul repararii/inlocuirii in termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii de garantie, a produselor/materialelor neconforme, prin intermediul vanzatorului de la care acestea au fost cumparate de consumator.

3.3.In cazul solicitarii de garantie prin care se invoca vicii ascunse, OBIDECO SRL va repara/inlocui produsele/materialele, daca producatorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existenta acestor vicii.

3.4. Daca din diverse motive, OBIDECO SRL nu poate asigura repararea ori înlocuirea produselor/materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului masuri reparatorii echivalente.

3.5.In cazul in care solicitarea de garantie este neintemeiata, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetarii/expertizarii produsului/materialului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare).

3.6. Produsele si materialele inlocuite in perioada de garantie devin proprietatea OBIDECO SRL si vor fi predate de consumator vanzatorului.

4. SITUATII CARE EXONEREAZOBIDECO SRL DE RASPUNDEREA PRIVIND GARANTIA SAU CARE CONDUC LA IESIREA DIN GARANTIE A PRODUSULUI/MATERIALULUI:

4.1. Produsul/materialul cumparat de consumator nu a fost introdus pe piata de OBIDECO SRL;

4.2. Consumatorul a comandat in mod gresit produsul sau a furnizat date de identificare eronate;

4.3. Consumatorul nu solicita garantia in termenul mentionat in prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevazute la pct. 3.1.lit.a-d, ori acestea sunt completate gresit,incomplet sau necorepunzator;

4.5. Produsul/materialul a fost utilizat in alte scopuri decat cele indicate de producator;

4.6. Produsele prezinta o uzura normala datorita functionarii;

4.7. Produsele nu au fost montate/instalate/puse in functiune de catre o unitate autorizata conform prevederilor de la pct.1.3.din prezentul certificat, ori aceste operatii au fost efectuate farascule ori dispozitive adecvate, fara respectarea tehnologiei de lucru stabilita de fabricantul produsului;

4.8. La terminarea montarii/instalarii/punerii in functiune unitatea autorizata nu a efectuat operatiile de verificare, reglare, impuse de fabricantul produselor;

4.9. Produsul a fost montat incorect sau impreuna cu piese conexe uzate sau modificate, neconforme cu specificatiile producatorului;

4.10.Lipsa elementelor de protectie sau reglajele eronate a acestora, nerespectarea instructiunilor de montaj sau întretinereori interventiile neautorizate asupra produsului in perioada degarantie a acestuia;

4.11. Produsul prezinta urme de lovituri, socuri mecanice, zgarieturi, rupturi, fisuri, indoituri, deformari, care nu ii sunt imputabile, sau a suferit actiunea unor factori externi procesului normal defunctionare;

4.12. Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului datorita transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare, ori a contactului cuproduse chimice agresive sau apropierii de surse de caldura;

4.13. Demontarea in parti componente sau subansamble a produselor,demontarea subansamblului defect fara acordul scris al vânzatorului ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producator,acolo unde este cazul;

4.14. Defectarea produselor datorita prezentei in interiorul acestora a lichidelor, insectelor sau rozatoarelor, ori a oricaror altor corpuri straine, prafului, precum si existentei mizeriei in zonele defunctionare a acestora;

4.15.Defectiunile sau pagubele survenite in urma calamitatilor naturale(descarcari electrice atmosferice, inundatii, cutremure, etc.) ori a unui incendiu, furt, accident, exploatare necorespunzatoare, caderi sau variatii de tensiune, supratensiuni, încarcare necorespunzatoare cu agent frigorific sau ulei frigorific, interventii sau modificari neautorizate.